GAUN JSS Yeni Sayısı Çıkmıştır

Gaziantep University Journal of Social Sciences’ın 16. Cilt 3. Sayısı çıkmıştır. Dergimize erişmek için tıklayınız: jss.gantep.edu.tr

Gaziantep University

Journal of Socıal Scıences

Vol. XVI Issue No. III

2017

Contents

 

ARCHAEOLOGY

Dietary Changes across the Neolithic Levels of the Tepecik-Çiftlik Population   Kameray ÖZDEMİR, Ali Akın AKYOL, Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA

BUSINESS

Tedarik Zinciri Görünürlüğü: Kontrol Kulesi Yaklaşımı

İbrahim AKBEN , Mustafa ÖZEL

İşletmelerde Sermaye Kavramına Yeni Bir Yaklaşım: Duygusal Sermaye

Gamze AY, Mazlum ÇELİK

Halı Sektöründe İhracat Yapan Firmaların Markalaşma Düzeylerinin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkisi

Mustafa METE, Yusuf BOZGEYİK, Tuğçe Nazlı BİLGE

Compatibility of Firm Positioning Strategy and Website Content: Highest R&D Spending Firms in Turkey

Evla MUTLU KESİCİ, Murat NAZLI, Gönenç DALGIÇ TURHAN

A Concentration Analysis in the Turkish Domestic Air Transportation Industry using with CRm and Herfindahl-Hirschman Indexes

 Kasım KİRACI, Mehmet YAŞAR, Selçuk KAYHAN, Temel Caner USTAÖMER

ECONOMICS

Türkiye Ekonomisinde Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki İlişki

Güller ŞAHİN, Zeki YILMAZ

EDUCATION

Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Liderliği Davranışlarına Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması

Bayram BOZKURT

Analyzing The Relationship Between Parent’s Irrational Beliefs and Their ChIldren’s BehavIoral Problems And Family Function

Zeynep HAMAMCI, Cemal BAĞCI

Matematik Öğretmenlerinin Ders Kitabı Dışında Kaynak Kullanımları: Nedenler, Sonuçlar ve Çıkarımlar

Mehmet Fatih ÖZMANTAR, Mahmut DAPGIN, Sevilay ÇIRAK KURT, Şükrü İLGÜN

ENGLISH LITERATURE

Subversion of Heart of Darkness’s Oriental Discourses by Season of Migration to the North

Halil İbrahim ARPA

Reading’s Motions: From Robertson’s Nilling to Derrida’s Sovereignties

Meliz ERGİN

A New Historicist Approach to Kazuo Ishiguro’s When We Were Orphans

Duygu SERDAROĞLU

GEOGRAPHY

Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği

Mehmet Emin SÖNMEZ, Fatih ADIGÜZEL

HEALTHCARE ADMINISTRATION

Sağlık Çalışanlarının Empatik Eğilim Düzeyinin Saldırgan Davranış Düzeyleri İle İlişkisi

Mehmet KILINÇ, Ayhan ULUDAĞ

HISTORY

İstanbul’da Bir Hususi Mektep Girişimi “Aşiyan Mektepleri

Ayhan DOĞAN, Sadık ÇETİN

XIX. Yüzyılda İngiliz Sömürgeciliğinde Hindistan’ın Yeri ve Önemi

Orhan DOĞAN, Aysel ERDOĞAN

İngiliz Konsolos Raporlarına Göre Musul Vilayetinin Ekonomik ve Ticari Durumu (1896-1912)

Ahmet GÜNDÜZ

Bulgaristan’da Türk Azınlığa Yönelik Unutulmuş Üç Büyük Siyasî Suikast

Bülent YILDIRIM

 

LINGUISTICS

A Comparison of Communication Verbs Used by Turkish EFL Learners and English Native Speakers: A Corpus Based Study

Fatih Ünal BOZDAĞ, Nebahat BADEM

SOCIOLOGY

Kamu Şeker Fabrikalarında Esnek İstihdam ve Taşeron İşgücü Kullanımı

Bahadır NUROL, Bayram ÜNAL

TOURISM

Turist Rehberlerinin Liderlik Yönelimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Teoman TÜRKMEN

 

Çok Önemli Duyuru: Azami Süreler

Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nda görüşülüp kabul edilen, üniversitemiz enstitülerinin azami lisansüstü öğrenim sürelerine dair kararlarını ekteki bağlantıda bulabilirsiniz.

Bu kararlara göre:

“Tezli yüksek lisans yapan bir öğrencinin programını kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami eğitim-öğretim süresinin en fazla dört yarıyılını ders aşamasında geçirebilir. Azami eğitim-öğretim süresinin dört yarıyılını ders aşamasında geçirmiş bir öğrencinin tez süresi geriye en fazla iki yarıyıl kalır. Derslerini iki yarıyılda tamamlayan bir öğrencinin ise tez süresi en fazla dört yarıyıl olur.”

Bu anlamda:

  1. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında derslerini bitirmiş, tez döneminde olan ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisinin tezini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar yani en fazla dört yarıyılda tamamlaması gerekmektedir.
  2. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında henüz derslerini tamamlamamış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisi ise derslerini en fazla dört yarıyılda yani 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonunda tamamlamak zorundadır.
  3. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz veya Bahar dönemi sonunda derslerini tamamlayan ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisinin derslerini tamamladığı dönemden sonra geriye en fazla dört yarıyıl süresi kalmaktadır.
  4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonunda henüz derslerini tamamlayamamış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış öğrencilerin en fazla 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı süresi sonuna kadar derslerini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı süresi sonuna kadar ise tezlerini tamamlamak zorundadırlar.

Aksi takdirde öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan ilişikleri kesilecektir.

Değerli öğrencilerimizin buna göre planlamalarını yapmalarını had safhada önem arz etmektedir. Öğrencilerimize duyurulur.

Azami sürelere dair senato kararı