Çok Önemli Duyuru: Azami Süreler

Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nda görüşülüp kabul edilen, üniversitemiz enstitülerinin azami lisansüstü öğrenim sürelerine dair kararlarını ekteki bağlantıda bulabilirsiniz.

Bu kararlara göre:

“Tezli yüksek lisans yapan bir öğrencinin programını kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami eğitim-öğretim süresinin en fazla dört yarıyılını ders aşamasında geçirebilir. Azami eğitim-öğretim süresinin dört yarıyılını ders aşamasında geçirmiş bir öğrencinin tez süresi geriye en fazla iki yarıyıl kalır. Derslerini iki yarıyılda tamamlayan bir öğrencinin ise tez süresi en fazla dört yarıyıl olur.”

Bu anlamda:

  1. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında derslerini bitirmiş, tez döneminde olan ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisinin tezini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar yani en fazla dört yarıyılda tamamlaması gerekmektedir.
  2. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında henüz derslerini tamamlamamış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisi ise derslerini en fazla dört yarıyılda yani 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonunda tamamlamak zorundadır.
  3. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz veya Bahar dönemi sonunda derslerini tamamlayan ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisinin derslerini tamamladığı dönemden sonra geriye en fazla dört yarıyıl süresi kalmaktadır.
  4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonunda henüz derslerini tamamlayamamış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış öğrencilerin en fazla 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı süresi sonuna kadar derslerini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı süresi sonuna kadar ise tezlerini tamamlamak zorundadırlar.

Aksi takdirde öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan ilişikleri kesilecektir.

Değerli öğrencilerimizin buna göre planlamalarını yapmalarını had safhada önem arz etmektedir. Öğrencilerimize duyurulur.

Azami sürelere dair senato kararı