Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınması Uygulama Esasları

Enstitümüze bağlı bütün anabilim dallarında yazılan tezler için Turnitin üzerinden benzerlik raporu alınması zorunludur. Uygulama esaslarında enstitümüzden bu raporun nasıl alınacağı açıklanmaktadır.

Benzerlik raporu, enstitü tarafından alınacaktır.

Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları