Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018-2019 Öğretim yılı birinci yarıyılı için kayıt tarihleri:

16-20.07.2018--Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması.

 23-27.07.2018--Yedek Öğrencilerin kayıtlarının yapılması

10-14.09 2018—Lisansüstü Ders Kayıtları

17-18.09.2018 -- Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-çıkarma (Add-Drop).

 

DOKTORA, TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İLE UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
  2. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi
  3. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Tezli, Doktora ve İngiliz Dili Eğitimi programı için)
  4. Fotoğraf  (5 adet)
  5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Öğrenim katkı payının birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (Tezsiz Yüksek/ Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları için.)

 

Not: II.öğretim Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yapacak öğrenciler en az dört ders ücretini 2016,00 TL Üniversite Halk Bankası Şubesinde bulunan hesap numaralarına yatıracaklardır. Kayıttan sonra dekontlarını Anabilim dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Tarih Anabilim dalı II.Öğretim tezsiz yüksek lisans harç ücreti 1320,00 TL