31.07.2018 tarihi itibariyle E-devlet Sisteminde Mezun olarak Görünen Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencilerinin Diplomaları Hazırlanmış Olup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığ’ından  Teslim Alabilirler.