Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için yapılacak
Mülakat Sınavları 05 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır. Lisansüstü Programlar
Enstitümüzün programlar menüsünde bulunan bölgelerinden mülakatla ilgili
duyurularını yapmaktadır.