Boş kalan kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Anabilim Dalı

Boş Kontenjan

Tarih Anabilim dalı Yakınçağ tarihi  Tezli Yüksek Lisans

1

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi  Tezli Yüksek Lisans

1

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi  Tezsiz Yüksek Lisans

8

İşletme Tezli yüksek lisans

1

İktisat  Tezli yüksek lisans

1

Uluslararası Ticaret ve loj. Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans

1

İletişim ve Top.Dön.  Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans

1

İletişim ve Top.Dön.  Anabilim Dalı  Tezli II.Öğretim Yüksek Lisans

1

İş Sağlığı ve Güvenliği  Tezsiz II.Öğretim

43

Ekomomi Hukuku Tezsiz II.Öğretim

18

Temel İslam Bil.Arap dili ve Belağatı  Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans

1

Türk Dili ve Ed.  Tezli Yüksek Lisans Yeni Türk Dili tezli yüksek lisans Yabancı Uyruklu

1

İşletme  Anabilim dalı Tezli yüksek lisans yabancı uyruklu

1