Enstitümüz Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kesin kayıtları 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Binasında bulunan Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

 

Kesin kayıtları yapılan öğrencilerin ders kayıtları ise, 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında online olarak yapılabilecektir.

 

Programlara yedek olarak yerleşen öğrenciler (varsa), asil kabul edilenlerden kayıt yaptırmayanlar belirlendikten sonra ilan edilerek 03-04 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecektir.

 

Lisansüstü Kesin Kayıtta İstenen Belgeler aşağıda verilmiştir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları                  

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Fotoğraf  (5 adet)
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 4. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
 5. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi
 6. ALES belgesinin aslı ve fotokopisi

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları                

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Fotoğraf  (5 adet)
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 4. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
 5. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi

 

Doktora Programları                                      

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Fotoğraf  (5 adet)
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 4. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
 5. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi
 6. Yüksek Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
 7. Yüksek Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi
 8. ALES belgesinin aslı ve fotokopisi
 9. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen YDS eşdeğeri sınavlardan alınan belge)