Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 35. Maddesinin 8. Fıkrasındaki değişikliğe istinaden,

 

    Azami eğitim öğretim sürelerini tamamlayan Lisansüstü öğrencilerin talepleri halinde bir (1) dönem,

    Afet ve salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları halinde bir dönem daha olmak üzere en fazla iki (2) dönem ek süre verilebilir.

    Bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

    Ek süre için yalnızca Tez Aşamasında olan öğrenciler başvuru yapabilirler.