Prof.Dr. AHMET NECMEDDİN YAZICI yazici@gantep.edu.tr
Prof.Dr. METİN BEDİR bedir@gantep.edu.tr
Prof.Dr. MURAT TANER GÜLŞEN mtgulsen@gantep.edu.tr
Prof.Dr. MUSTAFA GÜNAL gunal@gantep.edu.tr
Prof.Dr. SERAP ULUSAM SEÇKİNER seckiner@gantep.edu.tr
Doç.Dr. NECİP FAZIL YILMAZ nfyilmaz@gantep.edu.tr
Doç.Dr. RÜSTEM YANAR yanar@gantep.edu.tr
Doç.Dr. SUAT ZENGİN szengin@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi HAKAN CİNDEMİR hakancindemir@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi MESUT ŞÖHRET mesutsohret@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA PEHLİVAN pehlivan@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR BAŞYİĞİT basyigit@gantep.edu.tr