Prof.Dr. ZEKİYE ANTAKYALIOĞLU ER antakyalioglu@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi ELA İPEK GÜNDÜZ gunduz@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi ENES KAVAK ekavak@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi MELTEM MUŞLU muslu@gantep.edu.tr