Prof.Dr. MEHMET NURİ GÜLTEKİN mngultekin@gantep.edu.tr
Doç.Dr. GÖKHAN GÖKGÖZ gokhangokgoz@gantep.edu.tr
Doç.Dr. MELTEM KARADAĞ mkaradag@gantep.edu.tr
Doç.Dr. MUHARREM AÇIKGÖZ muacikgoz@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi SEMİRAY YÜCEBAŞ semirayyucebas@gantep.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi ŞENAY LEYLA KUZU leyla@gantep.edu.tr