Doç.Dr.Zekiye ANTAKYALIOĞLU

Enstitü Müdürü

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ULUKÜTÜK

Yrd.Doç.Dr. Hasan AKSOY

Müdür Yrd

Prof.Dr.Arif ÖZSAĞIR  

İşletme ABD Bşk.      V.

Prof.Dr.Arif ÖZSAĞIR

İktisat ABD Bşk.

Prof.Dr.Ahmet GÜNDÜZ

Tarih ABD Bşk.

Prof.Dr.Hülya ARSLAN EROL

Türk Dili ve Edebiyatı ABD Bşk

Yrd.Doç.Dr.Makbule EKİCİ

Arkeoloji ABD Bşk.

Prof.Dr.Mustafa Burak GÜRBÜZ

Uluslararası Tic. Ve Lojistik ABD Bşk.

Doç.Dr.Mahmut ÇINAR

Temel İslam Bil. ABD V.

Doç.Dr.Rüstem YANAR

İş Sağlığı ve İş Güv. ABD Bşk.

Doç.Dr.Atınç OLCAY

Turizm İşletmeciliği ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Hasan AKSOY

Ulus.Tic. ve Pazarlama ABD Bşk.   

Doç.Dr.Emine KOBAN

Kamu Hukuku ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Şenay Leyla KUZU

Kadın Çalışmaları ABD

Doç.Dr.Emine KOBAN

Ekonomi Hukuku ABD Bşk.V.

Yrd.Doç.Dr.Ayşe A.PAZARCI

Sağlık Hukuku ABD Bşk.

Doç.Dr.Zekiye ANTAKYALIOĞLU

İngiliz Dili ve Ed. ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Mesut ŞÖHRET

Uluslararası İlişikiler ABD Bşk.

Doç.Dr.M.Nuri GÜLTEKİN

Sosyoloji ABD Bşk

Yrd.Doç.Dr.Mehmet BİÇİCİ

Güvenlik Str. ve Yön.ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Oya ÖZKANLI

Gastronomi ve Mut.Sant.ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Sinan Tankut GÜLHAN

Kentleşme ve Top. Eng.ABD Bşk

Doç.Dr.M.Emre KÖKSALAN

İletişim ve Top.Dön.ABD Bşk.

Doç.Dr.H.Murat MUTLU

Sağlık Kurumları İşt.ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Erol ERKAN

Felsefe ve Din.Bil.ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr. Ferit Serkan ÖNGEL 

Kamu Yön. ve Siyaset Bil.ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Uğur ABAKAY

Spor Yönetimi ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Kağan SUSUZ

Özel Hukuk ABD Bşk.

Yrd.Doç.Dr.Sinan Tankut GÜLHAN

Kent Çalışmaları ABD Bşk.