Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında açılan Gaziantep Üniveristesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’nda, teoriyle pratik bilgiyi buluşturan nitelikli akdemik çalışmalar yürütülmektedir. Programa kayıtlı öğrencilere başta yöntem ve kuram olmak üzere kurumlar sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, kültür sosyolojisi, toplumsal yapı ve değişim, Ortadoğu sosyolojisi ve tarihi gibi alanlarda çeşitli dersler verilmektedir. Gerekli dersleri alan öğrenciler ilgi duydukları alanlarda tecrübeli öğretim üyelerimizin danışmanlığında tez çalışmaları yürütürler. Gaziantep Üniveristesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı akademik etiği ilke edinmiş, kuramsal ve yöntemsel bilgiyle donanmış, Türkiye’nin, bölgenin ve Gaziantep’in toplumsal yapısı ve yaşadığı dönüşümü küresel bağlamlarıyla anlamaya dönük profesyonel araştırmalar yapabilen uzman sosyologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.