Misyon

            Gaziantep Üniversitesinin misyonu doğrultusunda, lisans üstü programları çağın gerektirdiği yeniliklere uygun hale getirerek mükemmeliyet ölçülerine taşıyan, hakkaniyeti, adaleti, şeffaflığı ve özgürlüğü, eğitimin önemli boyutları olarak kabul eden, modern yöntemler ve teknolojik gelişimler doğrultusunda lisans üstü eğitimi sürekli dinamik tutan, bu bağlamda lisans üstü eğitimi hem yerli hem yabancı aday ve öğrenciler için cazip kılmayı önemseyen, mezun ettiği öğrencilerin hem sosyal hayatta hem piyasada hem de kamu kuruluşlarında aranan değerli elemanlar olarak yetişmeleri için gerekli tüm tedbirleri alan, güvenilir, demokrat ve çağın gerektirdiği donanımlara sahip saygın bir kurum olmaktır.

Vizyon

Gaziantep Üniversitesinin vizyonu doğrultusunda, kendini sürekli yenileyen, eleştiriye açık ve eleştirileri enerjiye çeviren; lisans üstü programları sürekli yenileyerek tezli, tezsiz, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap veren; hem akademisyenlerin hem öğrencilerin hem de idari personel arasındaki iletişimi sağlıklı bir yapıya kavuşturarak lisan üstü eğitime daha işlevsel bir yapı kazandıran; çeşitli akademik faaliyetler düzenleyerek bu alanlardaki gelişimleri zamanında takip eden ve bu gelişimlere kendi bünyesinde işlerlik kazandıran; sosyal bilimler dergisi aracılığı ile bütün dünyadaki sosyal bilimler alanında sesini duyurmak isteyen akademisyenlerin yeni görüşlerini ulusal ve uluslararası arenada görünü kılan bir vizyonumuz vardır.

MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ