1- 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı ders kaydı olmayan öğrenciler TİK sınavına giremez

2- Öğrenciler TİK Sınavından en az 15 gün önce Tez İzleme Komitesine çalışmalar ile ilgili rapor sunmak zorundadır.

3-Belirtilen tarihlerde TİK sınavına girmesi gerektiği halde mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

4-Üst üste iki kez, aralıklı üç kez TİK sınavından başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinir.

5- TİK sınav tarihinden itibaren sınav tutanağı en geç üç gün içerisinde Enstitüye gönderilmelidir.

6- TİK sınav tarihleri  13 Ocak 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.