Not Dönüşümleri

YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı için tıklayınız: YÖK Not Dönüşümü

YÖK’ün yabancı dil sınavlarına dair tanıdığı eşdeğerlilikler için tıklayınız: YÖK Dil Eşdeğerliliği

NOT DÖNÜŞÜMLERİ