Misyon

      Gaziantep Üniversitesinin misyonu doğrultusunda, lisans üstü programları çağın gerektirdiği yeniliklere uygun hale getirerek mükemmeliyet ölçülerine taşıyan, hakkaniyeti, adaleti, şeffaflığı ve özgürlüğü, eğitimin önemli boyutları olarak kabul eden, modern yöntemler ve teknolojik gelişimler doğrultusunda lisans üstü eğitimi sürekli dinamik tutan, bu bağlamda lisans üstü eğitimi hem yerli hem yabancı aday ve öğrenciler için cazip kılmayı önemseyen, mezun ettiği öğrencilerin hem sosyal hayatta hem piyasada hem de kamu kuruluşlarında aranan değerli elemanlar olarak yetişmeleri için gerekli tüm tedbirleri alan, güvenilir, demokrat ve çağın gerektirdiği donanımlara sahip saygın bir kurum olmaktır.