Enstitümüz,  Gaziantep  Üniversitesinin  toplumun  tüm  katmanlarına  seslenebilmesi  ve toplum-üniversite işbirliğini akademik düzeyde gerçekleşebilmesi amacıyla, hem sanayide hem de kamu kuruluşlarında mesai saatlerinde çalıştıkları için lisans üstü eğitime fırsat bulamayanlara bu fırsatı vermek amacıyla ana bilim dallarında ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans eğitimine halen 418civarında öğrenci ile bu eğitimi devam ettirmektedir. Enstitümüz, Sosyal  Bilimler alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin çağın gereklerine uygun olarak hazırlanabilmesi ve hem ulusal  hem de  uluslararası  alanda  saygınlığının  sağlanabilmesi için  uluslararası  alanda  kabul görmüş  tez yazım teknikleri Türkçe kurallara göre yeniden gözden geçirilerek yeni bir tez yazım kılavuzu hazırlamıştır. Böylece hazırlanan tezlerin uluslararası saygınlığının kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak Üniversitemizin genel politikaları doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilere de lisansüstü eğitim vererek o öğrencilerin mensup olduğu ülkelerde bilim insanlarına duyulan gereksinimi karşılamak için gerekli ve yeterli çalışmalar yapmıştır. Arkeoloji, Ekonomi Hukuku, Güvenlik Stratejileri ve yönetimi, İktisat, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm, İş Sağlığı ve Güvenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik ana bilim dallarında da yabancı uyruklu öğrencimiz  eğitim  görmektedir.  Şu  an  itibari ile  Sosyal Bilimler  Enstitüsü bünyesinde 153yabancı  uyruklu  öğrenci  öğretime  devam  etmektedir.  Bu sayının artırılması amacıyla, Üniversitemizin ve  enstitümüzün  tanıtımı  için  web-sayfamızın  gerekli  bölümleri İngilizceye çevrilmiştir. Arapça çevirileri de devam etmektedir.

Enstitümüz bünyesinde çıkan Sosyal Bilimler Dergisinin tüm aşamalarını online yaparak daha çağdaş ve hızlı bir yöntem oluşturuldu ve böylece yazar-editör-hakem üçlüsü arasındaki yazışmalar  kolaylaştırıldı  bunların  yanında  ULAKBİM,  INDEXCOPERNICUS,PUBLIC KNOWLEDGE  PROJECTDOAJVE  EBSCHO  gibi  uluslararası  arenada  saygınlığa  sahip tarama  motorları  ile  de  sözleşmeler  imzalandı.  2012 yılından  itibaren dört defa  yayınlanan dergimiz, akademik kalitesindeki bu artış sebebiyle çok ilgi görmeye başlayınca yılda dört kez çıkarılmaya başlandı.