DOKTORA, TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İLE UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
  2. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript aslı ve fotokopisi
  3. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Tezli, Doktora ve İngiliz Dili Eğitimi programı için)
  4. Fotoğraf (5 adet)
  5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Öğrenim katkı payının yatırıldığını gösterir banka dekontu. (Tezsiz Yüksek/ Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları için.)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER