Gaziantep Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kabul İşlemleri

Başvuru Zamanları

Enstitümüz programlarına başvurular her zaman yapılabilmektedir. Her yarıyıl için son başvuru tarihleri ile sınav ve değerlendirme takvimi genellikle Haziran ve Aralık ayının ikinci yarısında çıkan ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvurularda aranan genel koşullar için başvuru ilanlarımızı takip ediniz. Enstitümüz web sitesinde erişebileceğiniz Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gerekli koşullar konusunda bir fikir edinmek için incelenebilir.

Başvuru İşlemleri

Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, bağlantısı enstitümüzün sayfasında verilen başvuru formunu internet üzerinden çevrimiçi doldurduktan sonra istenen belgeleri e-posta yoluyla, posta yoluyla veya ilgili enstitü anabilim dallarına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

İstenen Belgeler

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler ilanda belirtilmekte olup genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Başvuruda esnasında bu belgelerin fotokopisi verilebilir ancak kayıt esnasında belgelerin aslı istenmektedir.

  • Başvuru Formu.
  • Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).
  • Not Belgesi. (Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler).
  • ALES sonuç belgesi.
  • Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi.
  •  

Sınav ve Değerlendirme

Başvuruların değerlendirilmesi Mezuniyet NOTU %40’ı, ALES NOTU’nun %50’si ve ilanda belirtilen yer ve saatte yapılan Mülakat notunun %10’unun toplamı alınarak sıralama yapılmakta ve ilan edilen kontenjanlara göre yerleştirilmektedir.

Sonuçlar Enstitümüzün ve/veya anabilim dallarının web sayfalarında ilan edilmektedir.

Kabul ve Kayıt

Programlara kabul edilen adaylar akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yaptırmaktadır.

Kabul edildikten sonra kayıt işlemleri için şu dosyayı inceleyebilirsiniz: Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt Yapacaklar için Kayıt Prosedürü

BAŞVURU KLAVUZU