Vizyon

     Gaziantep Üniversitesinin vizyonu doğrultusunda, kendini sürekli yenileyen, eleştiriye açık ve eleştirileri enerjiye çeviren; lisans üstü programları sürekli yenileyerek tezli, tezsiz, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap veren; hem akademisyenlerin hem öğrencilerin hem de idari personel arasındaki iletişimi sağlıklı bir yapıya kavuşturarak lisan üstü eğitime daha işlevsel bir yapı kazandıran; çeşitli akademik faaliyetler düzenleyerek bu alanlardaki gelişimleri zamanında takip eden ve bu gelişimlere kendi bünyesinde işlerlik kazandıran; sosyal bilimler dergisi aracılığı ile bütün dünyadaki sosyal bilimler alanında sesini duyurmak isteyen akademisyenlerin yeni görüşlerini ulusal ve uluslararası arenada görünü kılan bir vizyonumuz vardır.