GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ

Eylül

 • Bahar dönemi sonuna kadar jüriye girmesi gereken öğrencilerin tez sınavı sonuçlarının tez sınav tutanak formuyla SBE’ye iletilmesi.
 • Haziran dönemi DYS’de başarılı olan öğrenciler için Doktora Tez Önerisi savunması tutanak formlarının SBE’ye iletilmesi.

Ekim

 • Anabilim dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili forma (F6) işlenerek (dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ile birlikte) enstitüye bildirilmesi.
 • Yüksek lisans ve doktora programlarında başarısız olunan derslerin yerine sayılacak derslerin anabilim dalı başkanlıklarınca enstitüye bildirilmesi için son gün.

Kasım

 • Enstitü ana bilim dalları için önerilecek tezli ve/veya tezsiz, uzaktan eğitim yüksek lisans ve doktora programları ile yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının enstitüye bildirilmesi. (Son tarih Kasım ayının ilk haftası).

Aralık

 • Dönem sonuna kadar (Ocak ayı) tez jürisine girmesi gereken öğrenciler için jüri atama formlarının SBE’ye gönderilmesi. (Son tarih Aralık ayının son haftası).
 • Doktora programlarında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmenlikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için Doktora Yeterlilik Jüri Atama formlarının ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye bildirilmesi.

Ocak

 • Lisansüstü programlarda iki dönem geçirmiş öğrenciler için tez danışmanı atama işlemlerinin yapılması ve tez önerileri formlarının ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi. (Son tarih Ocak ayının son haftası).
 • Doktora programında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerinin doktora yeterlik sınavı birinci hakları ile daha önce yeterlik sınavına girerek başarısız olanların yeterlik sınavlarının yapılması. DYS için son tarih Ocak ayının üçüncü haftasıdır.
 • Doktora tez izleme komitesi raporlarının enstitüye iletilmesi. (Son tarih Ocak ayının son haftası).
 • Ana bilim dallarında açılacak lisansüstü derslerin ilgili forma (F5) işlenerek enstitüye bildirilmesi. (Son tarih Ocak ayının son haftası).

Şubat

 • Eğitim-öğretim yılı II. döneminde ana bilim dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili tablolara işlenerek (dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ile birlikte) enstitüye bildirilmesi için son gün.
 • Ocak ayında yapılan doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilere tez izleme komitesi belirlenerek ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi.

Mart

 • Yeni kabul edilen öğrencilerin dosyalarının düzenlenmesi, mezun olanların dosyalarının ayıklanması ve öğrenci listelerinin oluşturulması.
 • Yüksek lisans ve doktora programlarında başarısız olunan derslerin yerine sayılacak derslerin anabilim dalı başkanlıklarınca enstitüye bildirilmesi için son gün.

Nisan

 • Enstitü ana bilim dalları için önerilecek tezli ve/veya tezsiz, uzaktan öğretim yüksek lisans ve doktora programları ile yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının enstitüye bildirilmesi. (Son tarih Nisan ayının ilk haftası).
 • Yeni ders önerilerinin SBE’ye iletilmesi.
 • Ocak dönemi DYS’de başarılı olan öğrenciler için Doktora Tez Önerisi savunması tutanak formlarının SBE’ye iletilmesi

Mayıs

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olabilecek öğrencilerin durumlarının incelenerek SBE’ye iletilmesi.
 • Doktora programlarında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmenlikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için Doktora Yeterlilik Jüri Atama formlarının ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile Enstitüye bildirilmesi.

Haziran

 • Doktora programında ders yüklerini başarı ile tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen dil şartını sağlayan öğrencilerinin doktora yeterlik sınavı birinci hakları ile daha önce yeterlik sınavına girerek başarısız olanların yeterlik sınavlarının yapılması. DYS için son tarih Haziran ayının üçüncü haftasıdır.

Temmuz

 • Dönem sonuna kadar (Eylül ayı) tez jürisine girmesi gereken öğrenciler için jüri atama formlarının SBE’ye gönderilmesi.
 • Haziran DYS’de başarılı olan öğrenciler için Tez İzleme Kurulu formlarının düzenlenmesi ve SBE’ye gönderilmesi.

Ağustos

 • Lisansüstü programlarda iki dönem geçirmiş öğrenciler için tez danışmanı atama işlemlerinin yapılması ve tez önerileri formlarının ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitüye iletilmesi. (Son tarih Ağustos ayının son haftası).
 • Ana bilim dallarında açılacak lisansüstü derslerin ilgili forma (F5) işlenerek Enstitüye bildirilmesi. (Son tarih Eylül’ün ayının ilk haftası).