Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILMAZ

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Sinan ULU

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Atilla ENGİN

Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emine KOBAN

Ekonomi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Habib TÜRKER

Felsefe Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Gastronomi ve Mut. Sant. Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Gökhan GÖKGÖZ

Gazetecilik Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Onur TÜRKÖLMEZ

Güvenlik Str. ve Yön. Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Fuat USTAKARA

Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nisa SEÇİLMİŞ

Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ARSLAN

İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Emre KÖKSALAN

İletişim ve Top. Dön. Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zekiye ANTAKYALIOĞLU ER

İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Serap ULUSAM SEÇKİNER

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emine KOBAN

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Selim ERDOĞAN

Maliye Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AÇILMIŞ

Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERDOĞAN

Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ayhan ÖZER

Resim Ana Sanat Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU 

Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Yusuf BOZGEYİK

Sağlık Kurumları İşt. Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ebru ÇORUH

Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yakup BULUT

Siyaset Bil ve Kamu Yön. Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Nuri GÜLTEKİN

Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Uğur ABAKAY

Spor Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Abrurrahman UZUNASLAN

Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Recep ASLAN

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Atınç OLCAY

Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Taner AKÇACI

Uluslararası Tic. ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKSOY

Uluslararası Tic. ve Paz. Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fatih BUĞAN

Uluslararası Ticaret ve Finans Ana Bilim Dalı Başkanı