Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav  Yönetmeliğinin madde 11’in 5.bendine istinaden

(5) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alanı dersine, tez konusu ataması yapıldıktan sonra her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Ders muafiyet işlemlerinin ekle bırak haftasından sonraki 2 hafta içinde (en geç) yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen intibak işlemleri enstitümüz tarafından dikkate alınmayacaktır.