2019-2020 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıtlarında, Öğrenci kayıt sisteminde Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, değişiklikler yapılmıştır.

 

YÜKSEK LİSANS

 1. I. dönemin sonuna kadar tez danışmanının atanması gerekmektedir.
 2. II. dönemin sonuna kadar tez önerisi verilmeyen öğrenci Tez, Uzmanlık Alanı ve Seminer derslerine kayıt yapamayacaktır.
 3. VI. yarılı tamamlamış fakat tez jüri sınavına girmemiş veya girip başarısız olan öğrenci kayıt yapamayacak olup, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilecektir.
 4. IV. dönemin sonunda derslerini ve semineri alıp başarılı olamayan (geçme notu “CC”) veya genel not ortalaması 2.5 altında olan öğrenci, kayıt yapamayacak olup, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilecektir.
 5. Tez jüri sınavına girip 3 ay düzeltme alan öğrenci tekrar aynı jüriyle üç ay içinde sınava girmek zorundadır. Girmediği takdirde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilecektir.
 6. Tezsiz Yüksel Lisans programında III. dönemin sonunda 10 ders ve dönem projesini alıp başarılı olan ve genel not ortalaması 2,5 üzerinde olan öğrenci mezuniyeti hak eder. 3.dönemin sonunda bu şartları sağlayamayan öğrenci kayıt yapamaz ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir.

 

DOKTORA

 1. II. dönemin sonuna kadar tez danışmanı atanmayan ve tez önerisi verilmeyen öğrenci Tez, Uzmanlık Alanı ve Seminer derslerine kayıt yapamayacaktır.
 2. Öğrencinin en geç V. dönemin sonuna kadar doktora yeterlilik sınavına girmesi gerekir.
 3. Doktora programında en geç VII. yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlilik bilgisinin girilmesi gerekir. (V. döneme kadar yeterlilik sınavına girip başarısız olan öğrencinin iki dönem içerisinde ikinci kez doktora yeterlilik sınavına girme hakkı vardır). Bu hakkında da başarısız olan öğrenci kayıt yapamaz ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir.
 4. Her dönem sonu TİK raporları enstitüye teslim edilmelidir. Raporlar e-kayıt sistemine enstitü öğrenci işleri tarafından işlenecektir. Tik raporlarından üst üste iki defa “U” veya aralıklı üç defa “U” başarısız alan öğrenci kayıt yapamaz ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir.
 5. XII. yarılı tamamlamış fakat tez jüri sınavına girmemiş veya girip başarısız olan öğrenci kayıt yapamayacak olup Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilecektir.
 6. IV. dönemin sonunda derslerini ve semineri alıp başarılı olamayan (geçme notu “CB”) veya genel not ortalaması 3.00 altında olan öğrenci, kayıt yapamayacak olup, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilecektir.
 7. Tez jüri sınavına girip 6 ay düzeltme alan öğrenci tekrar aynı jüriyle altı ay içinde sınava girmek zorundadır. Girmezse Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilecektir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Yüksek lisans ve doktora programında Seminer alıp başarılı olan öğrenci tekrar seminer dersine kayıt yapamayacaktır.
 • Bilimsel Hazırlık verilecek öğrencinin alacağı dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla verilecektir.
 • Tez danışmanlarını sadece Enstitü Öğrenci İşleri, e-kayıt sistemine Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işleyecektir.
 • 14 öğrencinin tez danışmanlığı yürüten öğretim üyesinin 15. öğrenciyi almasına sistem izin vermeyecektir.