Formlar (Akademik)

Açılacak Lisansüstü Derslerin Bildirim Formu (F5 Formu)

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Bildirim Formu (F4)

Ders Saydırma Formları (F7 Formu)

Fiilen Verilen Lisansüstü Derslerin Bildirim Formu (F6 Formu)

İzin ve Bilgi Formları (F8 Formu)

Kontenjan Talep Formu

Lisansüstü Programlara Kabul Edilenlerin Bildirim ve Jüri Tutanak Formları (F3abc)

Yolluk Bildirim Formu

Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu F50d-2

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu F50d-1