Enstitü

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler alanında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yaptırmak üzere Aralık 1987’de kurulmuştur. Enstitü bünyesinde 21 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.

Branş dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık programının uygulandığı Enstitü Ana Bilim Dalları’ndan yirmi bir tanesinde Yüksek Lisans ve dört tanesinde de hem Yüksek Lisans hem de Doktora programı yürütülmektedir.

Enstitümüze bağlı olarak  Kadın Çalışmaları tezli, tezli II.öğretim, tezsiz II.öğretim ,Spor Yönetimi II.öğretim tezsiz yüksek lisans ve Medya ve İletişim Sistemleri II.öğretim tezsiz yüksek lisans programları açılmış olup 2014-2015 öğretim yılı I.yarıyılı öğrenci alınmıştır. Enstitümüzde halen 1127 öğrenci lisansüstü öğrenim görmektedir.