2019-2020 Eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarında Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre;

 

Doktora Tez danışmanı atanması

 

MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi ve danışman atama formunu enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması gerekir.

 

Öğrenci kayıt sisteminde Doktora programında 2.dönemin sonuna kadar tez danışmanı atanmayan ve tez önerisi verilmeyen öğrenci Tez, Uzmanlık Alanı ve Seminer derslerine kayıt yapamayacaktır.