Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, ilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Program, bir yıl ders ve bir yıl tez çalışması olmak üzere en az iki yıl sürmektedir. Yüksek lisans programımızdan mezun olanlar, “bilim uzmanı” unvanını almaktadır. Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programında Turizm İşletmeciliği alanına ilişkin temel uzmanlık dersleri verilmektedir. Buna bağlı olarak, öğrencilerin turizm alanındaki bilgi ve deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak ve hızla gelişmekte olan bu alanda onlara yeni bir vizyon kazandırmak amaçlanmaktadır. Meslek Yüksekokulu'muzda Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında 2013-2014 yılında lisansüstü eğitim öğretim yılına başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Yüksek lisansını programımızda tamamlamış öğrencilerimiz çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya yardımcı doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapabilmektedirler. Bununla birlikte, lisansüstü eğitimi sırası ve/veya sonrasında turizm alanında profesyonel yöneticiliğe devam eden mezunlarımız da bulunmaktadır. Yüksek lisans programında yer alan dersler, rutin olarak gözden geçirilmekte, ihtiyaç duyuldukça yeni dersler eklenmekte ve böylece programın güçlenmesi ve güncel kalması sağlanmaktadır.