Yüksek Lisans ve Doktora Tez Jürisine girecek öğrencilerimizin aşağıdaki formu doldurarak, tezlerinin son halini turnitin Tez benzerlik kontrolü için sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıca öğrenciler tezlerin biçimsel kontrolü için baskılı bir adet örneğini Enstitüye getirmeleri gerekmektedir.

Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları


Benzerlik raporu için başvuru yapılmayan tezler onaylanmayacaktır.
Benzerlik raporu için elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Benzerlik raporu için tezin a-) Kapak, b-) Giriş, c-) Ana bölümler  d-) Sonuç e-) Kaynaklar kısımları tek dosya halinde gönderiniz, tezin tamamının gönderilmesi halinde benzerlik raporu alınamayacaktır.
Lütfen sadece Word uyumlu dosya (doc, docx, rtf uzantılı) yükleyiniz.

Benzerlik formu için tıklayınız.

Tez benzerlik raporu alınması için tezin düzeni için tıklayınız.

Benzerlik kontolünüzü yapmak için benzerlik formu ile tezinizi yukarıdaki düzenlene göre düzenleyip tezbenzerlik@gantep.edu.tr gönderiniz.

Arş.Gör.Dr. Tuncer GÖVDELİ

Dahili Tel: 3897