Aşağıda belirtilen anabilim dalları dışında, enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bütün anabilim dallarının kullanması gereken tez yazım kılavuzuna buradan erişebilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tarih, Temel İslam Bilimleri ve Kamu Hukuku anabilim dalları, aşağıdaki linkten tez yazım kılavuzuna erişebilirler.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu (Dipnot)